Mariusz Mikołajek „Before After V”

Mariusz Mikołajek „Before After V”

45,000.00

Obraz Mariusza Mikołajka „Before After V” został namalowany w 2020 roku w technice akrylu na płótnie i ma wymiary 180 x 180 cm. Przedstawia on cztery postaci, o niesprecyzowanej płci, zarysowane sylwetkowo w bliżej nieokreślonym wnętrzu, przypominającym chłodnię.

Kategorie: ,

artysta: Mariusz Mikołajek

rok: 2020

wymiary: 180 cm x 180 cm

certyfikat autentyczności: tak

Odsłuchaj

Opis

Kompozycja jest zamknięta, złożona, traktowana niemal symetrycznie. Dominują na niej linie wertykalne, podkreślone nie tylko przez same postaci, ale również ściany we wnętrzu. Całość jest statyczna, a figury zdają się być unieruchomione, mimo wszystko układ poszczególnych elementów formalnych sprawia wrażenie napięcia. Gama barwna jest wąska i chłodna, a dominantą kolorystyczną jest czerwień, którą pokrywa centralną, siedzącą postać oraz figurę po lewej stronie płótna. Światło na obrazie jest rozproszone, jednak nie sposób stwierdzić co jest jego źródłem ani czy jest naturalne lub sztuczne. Traktowanie postaci oraz sposób nakładania farby jest charakterystyczny dla Mikołajka, jednak przywodzi on na myśl malarstwo ekspresjonistyczne Francisa Bacona, balansując na granicy figuratywności i abstrakcjonizmu. Całość przedstawienia jest niezwykle chłodna i budzi skojarzenia z miejscem zbrodni bądź chłodnią, w której przetrzymywane jest mięso. 

Praca przedstawia trzy ludzkie postaci, z których każda zdaje się być niezależna od pozostałych. Centralna siedząca postać zdaje się drgać, zaś dwie z tyłu wiszą, na co może wskazywać układ ciała oraz podniesione dłonie. Są one widoczne wyłącznie od tyłu. Po lewej stronie obrazu można dostrzec jeszcze jedną figurę, trudną do określenia, która łączy w sobie cechy ludzkie i zwierzęce. Widoczna jest ona z profilu, a jej sylwetka została podkreślona przez intensywnie czarny kontur. 

Obraz przedstawia zainteresowanie artysty połączeniem takich tematów jak człowiek, emocje, relacje międzyludzkie. Jest to więc pewnego rodzaju przejaw sztuki zaangażowanej, jednak silnie metafizycznej oraz uduchowionej. „Before After V” są obrazem pełnym dramatyzmu i teatralnej ekspresji, co zostało podkreślone przez wyakcentowanie czerwonej barwy, niedookreślenie przestrzeni akcji, a przede wszystkim deformację postaci i pozbawienie ich jakichkolwiek rysów indywidualnych. Każda ze sportretowanych postaci zdaje się być wyobcowana, samotna. Mamy poczucie, że nad każdą z nich jawi się widmo zagrożenia. Prawdopodobnie główna postać czeka na wyrok, na dwóch znajdujących się z tyłu został on już wykonany, a strażnikiem jest hybryda człowieka i kozła. Jesteśmy więc w momencie zawierzenia pomiędzy „przed” a „po” kluczowym momencie. 

Obraz ten jest wielkoformatowy, co dodatkowo podkreśla jego dynamikę, żywiołowość gestów, nasyconą kolorystykę. Artysta wykorzystuje ten zabieg formalny, aby odwołać się do bliskiej sobie problematyki egzystencjalnej, osadzonej na bazie doświadczeń i inspiracji religijnych. Mikołajek łączy więc sferę sacrum z profanum i odwrotnie. Postaci namalowane na płótnie zdają się być bezradne, bezsilne i zagubione, co zostało dodatkowo podkreślone rozjaśnione tło, przywodzące na myśl świat nadnaturalny. „Before After V” jest więc niejako hołdem w stronę lęku, przed tym, co nieznane. Artysta kontynuuje więc tradycję neofiguratywną popularną w drugiej połowie XX wieku. 

Pojawienie się kategorii brzydoty i deformacji, a także silna ekspresywność kompozycji wpisuje się w nurt myślenia o cielesności człowieka, jego miejsca i roli, jaką odgrywa w codziennym życiu. Mikołajek pokazuje depersonalizację człowieka, jego niespójność, lęki, dysharmonię, i swego rodzaju pociąg do nicości. Każda z trzech postaci zdaje się przeżywać wewnętrzny rozłam, Obraz wykracza daleko poza percepcję wzrokową, są czymś w rodzaju zapisu prawdy tkwiącej w człowieku, ale niewidzialnej dla oka.