Dawid Czycz „Romantyk”

Dawid Czycz „Romantyk”

21,000.00

Obraz Dawida Czycza został namalowany w 2014 roku w technice olejnej na płótnie i ma wymiary 60 x 80 cm. Dzieło ukazuje psa, na tle skalistych gór.

artysta: Dawid Czycz

rok: olej na płótnie

rok: 2014

wymiary: 60 x 80 cm

Opis

Obraz Dawida Czycza został namalowany w 2014 roku w technice olejnej na płótnie. Na pierwszym planie dzieła wyłania się rzeźba psa, na drugim zaś dzika natura – góry skaliste, oddzielone szybą od rzeźby.

Kompozycja obrazu jest zamknięta – niezwykle statyczna, spokojna i pozbawiona dynamiki. Praca posiada wąską bazę kolorystyczną. Artysta sięgnął do zrównoważonej tonacji barw, skupiając się na chłodnych szarościach i błękitach, a także na ciepłych odcieniach brązu. Wysuwająca się na pierwszy plan rzeźba jest przyciemniona, a światło scentralizowane na górskim krajobrazie znajdującym się na drugim planie. Widok w oddali to zaledwie fragment rzeczywistości, w kierunku którego obrócone jest zwierzę. Widzimy tylko tył głowy, jakby komunikował widzowi, aby nie podziwiać jego, lecz rozpościerający się za nim widok, zachęcając tym samym do szerszego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość.

“Romantyk” przedstawia charakterystyczne dla Czycza unieruchomienie sylwetki, która uchwycona została w bezruchu. Statyczne zwierzę, choć ukazane na tle dziewiczej natury, znajduje się w zamkniętej przestrzeni i nie przynależy do niej. Znajduje się za szybą, zza której może podziwiać świat, widząc go od szczytu gór. Osadzone jest w nowej rzeczywistości i otrzymało nową rolę, skupiającą na prezentowaniu się widzom, niczym eksponat. To doskonałe ukazanie kontrastu bliskości i dali, światła i cienia, wytworu natury i ludzkich rąk, przemijalności istot żywych i nieprzemijalności przyrody, uwięzienia i wolności, statyczności ukazującej się w rzeźbie i ruchu charakterystycznego dla płynących za szybą chmur.

Rozpościerający się w “Romantyku” krajobraz górski przywodzi nostalgiczne uczucia, a z dzieła wybrzmiewa charakterystyczna dla wczesnych prac Czycza tęsknota za naturą i próba zatrzymania jej przemijalności, z drugiej zaś artysta przypomina nam o własnej śmiertelności i nieuniknionym upływie czasu. Na obrazie można dostrzec także inspiracje obrazami romantycznymi. Dzieło pozostaje w klimacie podobnym do “Wędrowca nad morzem mgły” Caspara Davida Friedricha, na którym przedstawiono postać również odwróconą plecami do widza. Mężczyzna, który stoi na wysokiej skale nad przepaścią, wpatruje się w sennie snujące się chmury i mgłę. Nastrój tego obrazu jest tajemniczy i spokojny. Friedrich ukazuje tu wolność oraz umiłowanie ziemskiego piękna poprzez nastrojowy pejzaż, co było charakterystycznymi cechami dla epoki romantyzmu i co wybrzmiewa także z pracy Czycza.

Artysta skutecznie posłużył się przeniesieniem znaczeń w swoim dziele. Malarska opowieść o naszej współczesności zachęca do refleksji nad rolą przyrody w życiu człowieka, bowiem usilnie pragniemy jej podziwiania. W tym obrazie pełnym znaczeń można odnaleźć także problem traktowania zwierząt, które pierwotnie dzikie, bywają uwięzione w swojej roli i nie mogą uczestniczyć w naturze, do której przynależą. Jak również uwięzienie naszych wewnętrznych instynktów i pierwotnej dzikości, która drzemie w każdym z nas.

Dawid Czycz, zaliczany do grona nowych surrealistów, to artysta znany z wykorzystywania szybkich komunikatów wizualnych, takich jak memy, aby wyrazić charakter naszych czasów, w których cierpimy na deficyt uważności i nadmiar bodźców. Komunikatów przybywa w każdej chwili tak wiele, że nie jesteśmy w stanie wszystkich ich przyswoić, dlatego na krótką chwilę, bezrefleksyjnie rzucamy tylko na nie okiem. W “Romantyku” artysta posłużył się zupełnym przeciwieństwem, stosując statyczną rzeźbę i nieprzemijającą, towarzyszącą nam od wieków naturę, skłaniając tym samym do dłuższej refleksji.