Polityka prywatności

W NIEMCZYCKA GALLERY szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

JAKIE INFORMACJE OSOBISTE SĄ GROMADZONE I WYKORZYSTYWANE PRZEZ NIEMCZYCKA GALLERY?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez NIEMCZYCKA GALLERY są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

ZAŁOŻENIE KONTA NA NASZYCH SERWISACH, WYMAGA WYPEŁNIENIA FORMULARZA, W KTÓRYM NALEŻY PODAĆ INFORMACJE NIEZBĘDNE DO ZIDENTYFIKOWANIA KLIENTA DOKONUJĄCEGO ZAKUPU

(imię i nazwisko), umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (adres zamieszkania, adres e-mail i telefon) oraz informacje gdzie dostarczyć przesyłkę (adres wysyłki). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane tylko i wyłącznie do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez NIEMCZYCKA GALLERY z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

CZY PODANE INFORMACJE OSOBISTE SĄ UDOSTĘPNIANE INNYM PODMIOTOM?

NIEMCZYCKA GALLERY nie udostępnia informacji osobistych innym podmiotom, poza celem realizacji zamówienia (firmy kurierskie, artyści nadający przesyłkę bezpośrednio ze swoich pracowni). Dane przechowywane są na platformie WordPress, na którym zbudowany jest sklep. Dodatkowo, imiona, nazwiska oraz adresy email klientów i subskrybentów newslettera s przechowywane na platformie FreshMail, służącej do przesyłania newslettera. FreshMail spełnia wymogi prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Obydwie platformy są zabezpieczone użytkownikiem i hasłem.

PRAWO DO WGLĄDU, POPRAWIENIA I USUNIĘCIA INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU

NIEMCZYCKA GALLERY wykorzystuje gotowe rozwiązanie automatycznego wypisania się z bazy newslettera udostępnione przez FreshMail , poprzez kliknięcie przycisku “unsubscribe”. Usunięcie danych klientów z bazy WordPress jest możliwe po skontaktowaniu się z nami pod adresem contact@niemczyckagallery.com lub numerem telefonu +48609614359.

DOBROWOLNA DECYZJA UŻYTKOWNIKA

Możliwość dokonania zakupu w naszych serwisach możliwa jest zarówno z kontem jak i bez konta, jednak w obu przypadkach niezbędne jest podanie danych przez użytkownika z uwagi na możliwość zidentyfikowania, skontaktowania się z użytkownikiem jak i dostarczenia mu zakupionego towaru. Pozostawienie swoich danych w serwisach jest dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój profil w całości lub części. NIEMCZYCKA GALLERY jest otwarta na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Można się z nami kontaktować elektronicznie lub pocztą tradycyjną. Szczegóły dostępne są na stronie KONTAKT

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Klauzula zgodna z RODO:

ZGODNIE Z ART. 13 UST. 1-2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z 27.04.2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) (DZ.URZ. UE L 119, S.1) – RODO – INFORMUJEMY, ŻE:
Administratorem Twoich danych jest Media&Work Anna Niemczycka-Gottfried, ul. Malinowa 3, 53-009 Wrocław, NIP: 8992625108, REGON: 021538128. W każdej chwili możesz się skontaktować z nami w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail contact@niemczyckagallery.com, pod numerem telefonu +48 609614359 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA:

Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

 1. w celach informujących o wydarzeniach organizowanych przez NIEMCZYCKA GALLERY lub w których NIEMCZYCKA GALLERY bierze udział (wernisaże, finisaże, targi sztuki, wystawy on-line i inne)
 2. w celach analitycznych, w tym w szczególności lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 3. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 4. w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży

PRAWO DO SPRZECIWU

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. W razie zawarcia umowy dane osobowe wynikające z zawartej umowy będziemy przechowywać 10 lat w przypadku osób fizycznych oraz 5 lat w przypadku osób prawnych. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przechowywane do chwili wycofania zgody.

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze, i instytucje finansowe),
  w przypadku sprzedaży online artystom wysyłającym prace bezpośrednio ze swoich pracowni, o ile NIEMCZYCKA GALLERY nie posiada pracy w dniu zamówienia fizycznie.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

Zgodnie z RODO, przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jednak konieczny do realizacji usług lub zawarcia umowy.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

W procesie [np. analizy preferencji/wykonywania umowy] podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane np. dane produktów znajdujących się w koszyku sklepowym, długość przebywania na poszczególnych kartach sklepu, wysokość złożonego zamówienia.. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o modele scoringowe oraz analizy statystyczne itp. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na np. dostępność produktów, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozwiązań w sklepie, sposób prezentacji oferty itp.